Informace o stravování


Školní stravování zabezpečuje mateřská škola ve své vlastní školní jídelně a to na:

- MŠ Jiráskova
- MŠ Sídliště

MŠ Lindava má pouze výdejnu jídel, přesnídávky se zde připravují, obědy se dováží z MŠ Jiráskova.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a  zásadami zdravé výživy.

Jídelny odpovídají hygienickým požadavkům. V centrálních kuchyních MŠ Jiráskova a MŠ Sídliště se připravují jídla pro celou školku, které se jídelním výtahem dopravují do přípravných kuchyněk v patře a odtud se odnáší dětem do jednotlivých tříd (starší děti si pro obědy chodí samy).

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku - ovoce, zelenina, mléčné výrobky, maso, luštěniny, ryby, maso a různé druhy pečiva a nápojů.

Při stolování děti používají lžíci, starší děti příbor a prostírání.

Dospělí svým osobním příkladem děti vhodně motivují ke správným stravovacím návykům, nenutí je násilně do jídla, ale nabádají k ochutnání stravy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a  svačinu. 

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské  škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.   

Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány  podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Personální obsazení: 
- vedoucí školní jídelny - p. Kubějová Pavlína (MŠ Jiráskova + MŠ Sídliště)
- vedoucí kuchařka - p. Šmidtová Pavlína (MŠ Jiráskova)
- kuchařka - p. Kubějová Pavlína (MŠ Sídliště)
- kuchařka - p. Čapková Gabriela (MŠ Jiráskova)
- vedoucí kuchařka - p. Stiefová Věra (MŠ Sídliště)
- kuchařka - p. Raniaková Lenka (MŠ Jiráskova)
- přípravu přesnídávek a výdej jídel zajišťuje - p. Macnerová Hana (MŠ Lindava) 

Comments