Informace o stravování

Školní stravování zabezpečuje mateřská škola ve své vlastní školní jídelně. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a  zásadami zdravé výživy.

Jídelna odpovídá hygienickým požadavkům. V centrální kuchyni se připravuje jídlo pro celou školku, které se jídelním výtahem dopravuje do přípravných kuchyněk v patře a odtud se odnáší dětem do jednotlivých tříd (starší děti si pro obědy chodí samy).

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku - ovoce, zelenina, mléčné výrobky, maso, luštěniny, ryby, maso a různé druhy pečiva a nápojů.

Při stolování děti používají lžíci, starší děti příbor a prostírání.

Dospělí svým osobním příkladem děti vhodně motivují ke správným stravovacím návykům, nenutí je násilně do jídla, ale nabádají k ochutnání stravy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a  svačinu. 

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské  škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.   

Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány  podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Personální obsazení 
vedoucí školní jídelny - p. Kubějová Pavlína (poloviční úvazek)
kuchařka - p. Šmidtová Pavlína
kuchařka - p. Kubějová Pavlína (poloviční úvazek)
pomocná kuchařka - p. Čapková Gabriela (zkrácený úvazek)

Comments