Platby za stravování

Výše stravného v mateřské škole je následující:

- děti do 6 let - 30,- Kč
                  (přesnídávka 7,- +  oběd 17,- + svačina 6,-)

- děti s odkladem docházky - 34,- Kč
                  (přesnídávka 9,- +  oběd 19,- + svačina 6,-)

Comments