MŠ Sídliště‎ > ‎

Informace pro rodiče Sídliště

Přejeme všem dětem krásné letní

 prázdniny


a rodičům příjemnou a klidnou dovolenou.

                             

                                              Kolektiv MŠ

-----------------------------------------------


Informace pro rodiče, kteří zasílají platbu za dítě prostřednictvím účtu.

 

Rodiče, kteří přihlásili své dítě na docházku do MŠ o letních prázdninách zasílají částku: 850,- Kč (respektive 600,- Kč - poplatek za stravování pro děti, které k 01. 09. 2021 odchází do ZŠ).


Rodiče dětí, které nebudou chodit o letních prázdninách, stanovené poplatky nezasílají.

 

Děkuji.                                                                                         Bobeláková Eva

Vyvěšeno: 18. 06. 2021                                                                                                                         ------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu a uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.

MŠ Jiráskova:

Provoz:

Uzavření:

01. 07. 2021 - 23. 07. 2021

 

26. 07. 2021 - 20. 08. 2021

V době od 9. srpna do 20. srpna 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Sídliště.

23. 08. 2021 - 31. 08. 2021

 

 

MŠ Lindava:

Provoz:

Uzavření:

V době od 1. července do 23. července 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Jiráskova.

 

V době od 9. srpna do 31. srpna 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Sídliště.

 

V době letních prázdnin MŠ uzavřena.

01. 07. 2021 - 31. 08. 2021

 

 

MŠ Sídliště:

Provoz:

Uzavření:

01. 07. 2021 - 09. 07. 2021

 

12. 07. 2021 - 06. 08. 2021

V době od 12. července do 23. července 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Jiráskova.

09. 08. 2021 - 31. 08. 2021

 

Všechny naše MŠ (Jiráskova, Lindava, Sídliště) budou uzavřeny od 26. července do 6. srpna.

Vyvěšeno: 28. 01. 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nošení respirátorů:

Od měsíce března, je uvnitř všech budov v celé ČR povinné nošení roušek a to kvůli zhoršující 

se epidemiologické situaci.

Děkujeme za pochopení a dodržení těchto pravidel v MŠ.

Vyvěšeno: 01. 03. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informace a pravidla nástupu do MŠ k 1. 9. 2020.

 1. Organizace scházení dětí a vstup do prostor MŠ a tříd:

• děti se ráno scházejí ve svých třídách

• do mateřské školy doprovází  dítě  POUZE JEDNA DOSPĚLÁ OSOBA. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ.

• doprovázející osoba se uvnitř budovy MŠ zdržuje pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení, předání dítěte učitelce). Snaží se neshlukovat s ostatními rodiči.

 Rodiče předávají děti učitelce u dveří třídy, do prostoru třídy NEVSTUPUJÍ.

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.

2. Zdravotní stav dítěte:

Do MŠ bude přijato pouze dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota. Totéž se týká i dalších infekcí - průjem, zánět spojivek, vši,..., .

Ranní filtr provádí učitelka pohovorem se zákonným zástupcem, který má povinnost informovat ji o zdravotním stavu dítěte.

Pokud učitelka zjistí u dítěte příznaky onemocnění, má kompetence dítě nepřijmout, případně požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo že se jedná o projevy alergie,… .

Pokud se u dítěte v průběhu dne objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění, jsou zákonní zástupci neprodleně informováni, aby si své dítě bezodkladně vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Po dobu než si ho zákonní zástupci vyzvednou, bude dítě umístěno do samostatné místnosti.

3. Nošení roušek:

Děti, jejich zákonní zástupci, ani zaměstnanci školy v současné době nemají povinnost v mateřské škole nosit roušky. Přesto prosíme, aby každé dítě mělo v igelitovém sáčku na svém místě v šatně jednu roušku.
Pokud dojde ke změně, budou všichni včas informováni.

4. Nošení hraček do MŠ:

Je zakázáno nosit z domova do školky hračky.
Na začátku školního roku si malé děti (1. a 2. třída) mohou přinést pouze jednoho plyšáka na spaní, kterého si v MŠ ponechají.

5. Pobyt ve třídě:

• v celé MŠ bude zvýšen dohled na osobní hygienu dětí a personálu

• po vstupu do třídy si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem

• třídy budou často větrány, ventilačky u některých oken budou stále otevřeny

• za příznivého počasí bude vzdělávání organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku (na zahradě, v přírodě,..)

• stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti si nebudou samy připravovat nádobí (talíře, hrníčky, příbory,…), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím. Veškeré nádobí a jídlo jim bude připraveno personálem školy, který bude dodržovat hygienická opatření.

6. Závěr:

Konkrétní pravidla budou zapracovány do školního řádu MŠ. Zákonní zástupci budou se školním řádem seznámeni v měsíci září na třídních schůzkách.

 

Ředitelka si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

                                                                                                                  Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 31. 08. 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybírání v MŠ - květen 2021.

Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání se vybírá

 dne 13. 5. 2021 (čtvrtek)

Výše uvedené poplatky se vybírají v hotovosti 

a to na měsíc ,  

od 14. 00 hodin do 16. 15 hodin, možno zaplatit 

i v poledne od 12. 00 hodin do 12. 30 hodin.


Prosíme o dodržení termínu plateb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Informace k platbám na účet:

Kdo platí platby na účet MŠ může peníze  zasílat od 1. září 2020:

- zasílaná částka činí: 850,- Kč (600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání)

- děti, které půjdou za rok do ZŠ budou platit pouze stravování: 600,- Kč.


Děkuji.                                                                             Bobeláková Eva

Vyvěšeno: 31. 08. 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

                        Informace o placení v MŠ.


Prosíme rodiče, kteří budou platit na účet, aby své peníze zasílali tak, aby nejpozději do 14 dne v měsíci byly na účtu MŠ.


Částka, která se posílá na účet činí - děti do 5 let: 850,- Kč 

(600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání).


Děti, které mají nastoupit 1. 9. 2021 do ZŠ a děti s odkladem školní docházky posílají na účet částku: 600,- Kč - stravování 

Úplatu za předškolní vzdělávání tyto děti neplatí.


Peníze se platí na měsíc, který je (př. v září se platí na měsíc září).

Prosíme rodiče, aby si dali trvalý příkaz a nastavili si ho od září 2020 do června 2021.

Pokud potřebují změnit určenou částku, je třeba se předem dohodnout s vedoucí učitelkou či vedoucí stravování.


Peníze je možné zasílat od 1. 9. 2020.


Číslo účtu MŠ: 903 973 399/0800


Děkuji.                                                                        Bobeláková Eva - ředitelka MŠ


Vyvěšeno: 23. 06. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Comments