MŠ Sídliště‎ > ‎

Informace pro rodiče Sídliště

Vybírání v MŠ - červenec 2020.


Poplatek za MŠ (stravování a úplata za předškolní vzdělávání)


se bude vybírat v hotovosti dne 27. 07. 2020 (pondělí).


Pokud nebude dítě docházet v měsíci červenci ani jeden den do MŠ, nebudou rodiče platit žádné poplatky.


Zároveň prosím všechny rodiče, aby v měsíci červenci 

a srpnu nezasílali peníze na účet MŠ.


Peníze na účet MŠ prosíme zasílat až od 1. září 2020:

- zasílaná částka činí: 850,- Kč (600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání)

- děti, které půjdou za rok do ZŠ budou platit pouze stravování: 600,- Kč.


Děkuji.                                                        Bobeláková Eva

 

Vyvěšeno: 17. 06. 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz MŠ v červenci a srpnu 2020 rozšířen.

 

 

1.7-3. 7.

7.7.-10.7 

13. 7. - 17. 7.

20. 7 - 24. 7.

27. 7. - 31. 7.

3.8.-7. 8

10. 8. - 14. 8.

17. 8. - 21. 8.

24. 8 - 31. 8.

MŠ Jiráskova

provoz

x

x

x

x

provoz

provoz

provoz

provoz

MŠ Sídliště

provoz

provoz

provoz

provoz

provoz

x

x

x

x

MŠ Lindava

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Vážení rodiče,


s ohledem k probíhající pandemii a uzavření mateřských škol v jarních měsících jsme se rozhodli

OTEVŘÍT MATEŘSKÉ ŠKOLY PO CELOU DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN. 

Tímto opatřením chceme vyjít vstříc rodičům, kteří budou nuceni dohánět ztráty v zaměstnání. V červenci bude v provozu MŠ Sídliště, v srpnu bude otevřena MŠ Jiráskova (MŠ Lindava bude uzavřena po celé letní prázdniny).

Aby nedocházelo ke kumulaci velkého počtu dětí ve třídách, prosíme vás, abyste zvážili nutnost docházky vašeho dítěte do MŠ o prázdninách. Ze zdravotních důvodů budou stále platit zvýšená hygienická opatření. Abychom jim byli schopni dostát, rozmyslete si, zda můžete raději zajistit péči o vaše dítě v širší rodině. Pro zajištění co nejbezpečnějšího provozu nám tím velmi pomůžete.

V době uzavření jednotlivých mateřských škol budou dále probíhat plánované opravy, malování.

Pokud o prázdninách nutně potřebujete umístit dítě do mateřské školy, prosím, abyste si podali písemnou žádost (ke stažení ZDE) nejdéle do 29. května 2020, abychom měli čas rozplánovat zbylé dovolené.

 


Za pochopení a vstřícnost předem děkuji.                                     Eva Bobeláková - ředitelka školy


Vyvěšeno dne 13.05.2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzavření MŠ v době letních prázdnin.

 

MŠ Cvikov - Sídliště bude uzavřena od 03. 08. 2020 do 28. 08. 2020.

Pro přihlášené děti, jejichž rodiče vyplnili a odevzdali „Žádost o docházku dítěte do MŠ v době letních prázdnin“ bude provoz zajišťovat MŠ Cvikov - Jiráskova.

Děkuji.                                                                                           Bobeláková Eva                  

 Vyvěšeno: 22. 06. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

1. Provoz MŠ bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. 

2. Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení.

    Tiskopis „Čestné prohlášení“ je k dispozici na webových stránkách.

3. Vstupovat do MŠ bude s dítětem pouze jeden zákonný zástupce.

    Každé ráno prosíme zákonného zástupce, aby nahlásil zdravotní stav dítěte třídní učitelce.

4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do MŠ a na zahradu MŠ vstoupit!

5. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota,...). Dítě se známkami infekčního onemocnění nelze do kolektivu přijmout.

6. Do MŠ je zakázáno nošení vlastních hraček, polštářků, plyšáků, plenek,.... dítěte z domova.

7. Do třídy je doprovázejícím osobám vstup zakázán.

8. Opatření při podezření na možné příznaky COVID-19 v MŠ.

Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude umístěno do samostatné místnosti.

Učitelka bude ihned kontaktovat zákonného zástupce, ten je povinen zajistit okamžité vyzvednutí dítěte.

O podezření na COVID-19 bude MŠ informovat spádovou hygienickou stanici.

Ostatní děti budou umístěni do jiné místnosti nebo na zahradu s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

9. Prosba rodičům.

Aby nedocházelo ke kumulaci velkého počtu dětí ve třídách, prosíme vás, abyste zvážili nutnost docházky vašeho dítěte do MŠ. Ze zdravotních důvodů budou stále platit zvýšená hygienická opatření. Abychom jim byli schopni dostát, rozmyslete si, zda můžete raději zajistit péči o vaše dítě v širší rodině. Pro zajištění co nejbezpečnějšího provozu nám tím velmi pomůžete.

Vyvěšeno: 25. 05. 2020

=================================================================================

                  Informace o placení v MŠ.


Prosíme rodiče, kteří budou platit na účet, aby své peníze zasílali tak, aby nejpozději do 14 dne v měsíci byly na účtu MŠ.


Částka, která se posílá na účet činí - děti do 5 let: 850,- Kč 

(600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání).


Děti, které mají nastoupit 1. 9. 2021 do ZŠ a děti s odkladem školní docházky posílají na účet částku: 600,- Kč - stravování 

Úplatu za předškolní vzdělávání tyto děti neplatí.


Peníze se platí na měsíc, který je (př. v září se platí na měsíc září).

Prosíme rodiče, aby si dali trvalý příkaz a nastavili si ho od září 2020 do června 2021.

Pokud potřebují změnit určenou částku, je třeba se předem dohodnout s vedoucí učitelkou či vedoucí stravování.


Peníze je možné zasílat od 1. 9. 2020.


Číslo účtu MŠ: 903 973 399/0800


Děkuji.                                                                        Bobeláková Eva - ředitelka MŠ


Vyvěšeno: 23. 06. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Comments