Představení MŠ

Příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, vznikla 1.ledna 2017. Je tvořena třemi mateřskými školami. Celkem je v nich 7 tříd.


Kmenová mateřská školka je MŠ Jiráskova. Je to čtyřtřídní mateřská škola umístěná ve středu města.Mateřská škola v Lindavě má jednu třídu. Je umístěna v budově bývalé školy. V současné době je v budově také pošta a knihovna.Mateřská škola Sídliště se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Jde o dvojtřídní školku, která zahájila provoz v roce 1976.


Comments