Představení MŠ

Příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, vznikla 1.ledna 2017. Je tvořena třemi mateřskými školami. Celkem je v nich 7 tříd.


Kmenová mateřská školka je MŠ Jiráskova. Je to čtyřtřídní mateřská škola umístěná ve středu města.

Telefonní číslo - MŠ Jiráskova: 487 751 483
                                                   : 704 549 584

E-mail - MŠ Jiráskova: bobelakova.ms@volny.cz

                                                     Mateřská škola v Lindavě má jednu třídu. Je umístěna v budově bývalé školy. V současné době je v budově také pošta a knihovna.

Telefonní číslo - MŠ Lindava: 487 751 627
Mateřská škola Sídliště se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Jde o dvojtřídní školku, která zahájila provoz v roce 1976.

Telefonní číslo - MŠ Sídliště: 487 751 391
                                               : 737 881 778

E-mail - MŠ Sídliště: ms.sidliste@email.cz Comments