Dokumenty‎ > ‎

Školní vzdělávací program

Posláním MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, schopností, zájmů a potřeb a  věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP pod názvem:

Objevujeme svět kolem nás, který je uspořádán do níže uvedených tematických bloků.
 • Kluci, holky, spěchejte do naší školky
 • Sklízíme plody podzimu
 • Listí žloutne, poletuje
 • Jak se staráme o své zdraví
 • Těšíme se na Vánoce
 • Zima je, zima je, každý se raduje
 • Co děláme celý den
 • Knížka je náš kamarád
 • Jak se rodí jaro
 • Poznáváme svět kolem nás
 • Kolem nás už všechno kvete
 • Pojďte se s námi radovat
 • Hurá máme prázdniny

Kompletní ŠVP je vyvěšen na nástěnkách ve vstupních chodbách všech součástí mateřské školy či je každému k nahlédnutí u ředitelky MŠ. 

Comments