Dokumenty‎ > ‎Ekonomická oblast‎ > ‎

Rok 2020
Vyvěšeno: 27.11.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mateřská škola Cvikov,Jiráskova 88/I, příspěvková organizace ,PSČ 471 54, IČO: 70695342

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK  2020


 

  Rok 2020 v Kč   
VÝNOSY CELKEM      15 300 500 
Provozní dotace - příspěvek zřizovatele     2 553 000
Provozní dotace z jiných zdrojů    11 100 000
Zúčtování 403 do výnosů     357 500
Ostatní výnosy    1 260 000
 Zapojení fondů do výnosů     30 000 
     
NÁKLADY CELKEM    15 300 500 
Náklady provozní    2 450 500 
Náklady osobní    11 800 000 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku    
1 050 000
Ostatní náklady     0
     
SALDO VÝNOSY - NÁKLADY     0


Ve Cvikově 22.11.2019

Předkládá: Bc. Eva Bobeláková, ředitelka 

Vyvěšeno: 27.11.2019

Comments