Dokumenty‎ > ‎Ekonomická oblast‎ > ‎

Rok 2020Mateřská škola Cvikov,Jiráskova 88/I, příspěvková organizace,  471 54 Cvikov, IČO: 70695342

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK  2020
(Rozpočet schválen v RM dne 17. 12. 2019, Usnesení č. 402/19)


   Rok 2020 v Kč   
VÝNOSY CELKEM   15 300 500 
Provozní dotace - příspěvek zřizovatele 2 553 000
Provozní dotace z jiných zdrojů 11 100 000
Zúčtování 403 do výnosů  357 500
Ostatní výnosy 1 260 000
Zapojení fondů do výnosů             30 000 
  
NÁKLADY CELKEM 15 300 500 
Náklady provozní 2 450 500 
Náklady osobní 11 800 000 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 1 050 000
Ostatní náklady  0
  
SALDO VÝNOSY - NÁKLADY  0

Ve Cvikově 18. 12. 2019

Ċ
MŠ Jiráskova Cvikov,
10. 11. 2020 3:50
Ċ
MŠ Jiráskova Cvikov,
2. 3. 2020 6:47
Comments