Dokumenty‎ > ‎Ekonomická oblast‎ > ‎

Rok 2019

Mateřská škola Cvikov,Jiráskova 88/I, příspěvková organizace ,PSČ 471 54, IČO: 70695342

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK  2019


 
   Rok 2019 v Kč   
VÝNOSY CELKEM    13 018 000 
Provozní dotace - příspěvek zřizovatele     2 514 000
Provozní dotace z jiných zdrojů    9 240 000
Zúčtování 403 do výnosů     124 000
Ostatní výnosy    1 100 000
 Zapojení fondů do výnosů   40 000 
     
NÁKLADY CELKEM    13 018 000 
Náklady provozní    1 837 000 
Náklady osobní    9 950 000 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku    
 431 000
Ostatní náklady     800 000
     
SALDO VÝNOSY - NÁKLADY     0


Ve Cvikově 18.12.2018

Předkládá: Bc. Eva Bobeláková, ředitelka 

Vyvěšeno: 19.12.2018

Comments