Dokumenty‎ > ‎Ekonomická oblast‎ > ‎

Rok 2018

Mateřská škola Cvikov,Jiráskova 88/I, příspěvková organizace ,PSČ 471 54, IČO: 70695342

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK  2018


 Schválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost  Rozpočet na rok 2018 v Kč   
VÝNOSY CELKEM  0 011 293 000 
Provozní dotace - příspěvek zřizovatele     2 489 000
Provozní dotace z jiných zdrojů    8 400 000
Zúčtování 403 do výnosů     124 000
Ostatní výnosy     240 000
 Zapojení fondů do výnosů   40 000 
     
NÁKLADY CELKEM  0 011 293 000 
Náklady provozní    1 837 000 
Náklady osobní    9 025 000 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku    
 431 000
Ostatní náklady     0
     
SALDO VÝNOSY - NÁKLADY  0 0 0


Ve Cvikově 6.12.2017

Předkládá: Bc. Eva Bobeláková, ředitelka 

Vyvěšeno: 6.12.2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, PSČ 471 54 , IČO: 70695342


SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ 

v tisících Kč

 rok 2019 rok 2020 
 VÝNOSY CELKEM 12 399      13 499 
Příspěvek zřizovatele 2 600 2 700
Neinvestiční příspěvek od KÚ  9 400 10 400
Zúčtování 403 do výnosů  124 124
Vybírané školné od rodičů  240 240
Ostatní výnosy  35 35
Zapojení fondů do výnosů  0 0
NÁKLADY CELKEM  12 399  13 499
Běžné provozní náklady z prostředků zřizovatele  2 568 2 668 
 Neinvestiční náklady z prostředků KÚ 9 40010 400 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  431 431
Ostatní náklady  0 0
   
 SALDO VÝNOSY - NÁKLADY
 0 0


Ve Cvikově 6.12. 2017

Předkládá: Bc. Bobeláková Eva - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 6. 12. 2017 


Comments