Dokumenty‎ > ‎

Dotace

Mateřská škola je zapojena od 27.2.2017 do níže uvedeného projektu.

Projekt:
CHŮVA - PERSONÁLNÍ
PODPORA MŠ CVIKOV, S
REGISTRAČNÍM ČÍSLEM
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00034
01
je spolufinancován Evropskou unií.
Poskytnutí dočasné personální podpory pedagogům, kteří integrují do dětského
kolektivu dvouleté děti. A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění
bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Comments