Dokumenty k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do MŠ.


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 bude na základě opatření MŠMT

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády probíhat bez přítomnosti dětí.


Zápis do MŠ Jiráskova Cvikov, MŠ Lindava, MŠ Sídliště Cvikov 

se uskuteční od 5. 5. 2020 do 11. 5. 2020 od 10. 00 hodin do 14. 30 hodin.


K zápisu je nutné dodat:

1. vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stáhnutí níže),

2. čestné prohlášení o očkování dítěte (ke stáhnutí níže),

3. kopii rodného listu dítěte,

4. kopii očkovacího průkazu dítěte (neplatí pro narozené do 31. 8. 2015).

V současné situaci se nemusí k lékaři pro potvrzení o očkování. 


Podepsané dokumenty je možné předat jedním z těchto způsobů:

1. prostřednictvím datové schránky: xn9ty5

2. emailem na adresu: bobelakova.ms@volny.cz

3. poštou na adresu: Ředitelka MŠ, Jiráskova 88/I, 471 54 Cvikov

4. osobním předáním: a to ve dnech od 5. 5. do 11. 5. 2020 v době od 10. 00 hodin

do 14. 30 hodin v budově MŠ Cvikov, Jiráskova.


Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení o očkování dítěte budou od 5. 5. 2020 také v listinné podobě k dispozici v MŠ Cvikov, Jiráskova.

Po předání výše uvedených tiskopisů, budou rodičům předána registrační čísla dětí.

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračními čísly dětí na vstupních dveřích jednotlivých mateřských škol a na internetových stránkách mateřské školy (www.msjiraskova.cvikov.cz) nejdéle do 21. 5. 2020.

V případě nejasností pište na email: bobelakova.ms@volny.cz


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

- přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Cvikov (včetně obcí Mařenice, Krompach v Čechách, Naděje, Dolní Světlá, Horní Světlá)

- děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, (které mají rok před nástupem do ZŠ či odklad školní docházky),

- děti, jejichž sourozenci již dochází do mateřské školy,

- věk dítěte (přijímají se děti od 3 let, mladší děti pouze pokud není naplněna kapacita MŠ).    

 

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.                          Bc. Bobeláková Eva - ředitelka MŠ

 

Vyvěšeno: 08. 04. 2020


ĉ
MŠ Jiráskova Cvikov,
8. 4. 2020 0:38
ĉ
MŠ Jiráskova Cvikov,
8. 4. 2020 0:36
Comments