Dokumenty k zápisu do MŠ


Informace k zápisu do MŠ.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 bude na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády probíhat

bez přítomnosti dětí.

Zápis do MŠ Jiráskova Cvikov, MŠ Lindava, MŠ Sídliště Cvikov

se uskuteční od 4. 5. 2021 do 7. 5. 2021 od 10. 00 do 14. 30 hodin.

K zápisu je nutné dodat:

1. vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a kontaktovat telefonicky praktického dětského lékaře, který na druhé straně  vyplní  Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním -  (ke stáhnutí na internetových stránkách MŠ ve složce Dokumenty k zápisu do MŠ),

2. kopii rodného listu dítěte.

Podepsané dokumenty je možné předat jedním z těchto způsobů:

1. prostřednictvím datové schránky: xn9ty5

2. emailem na adresu: bobelakova.ms@volny.cz

3. poštou na adresu: Ředitelka MŠ, Jiráskova 88/I, 471 54 Cvikov

4. osobním předáním: a to ve dnech od 4. 5. do 11. 5. 2021 od 8. 00 hodin do 14. 30 hodin v budově MŠ Cvikov, Jiráskova.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude od 4. 5. 2021 také v listinné podobě k dispozici v MŠ Cvikov, Jiráskova.

Po předání výše uvedených tiskopisů, budou rodičům předána registrační čísla.

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračními čísly dětí na vstupních dveřích jednotlivých mateřských škol a na internetových stránkách mateřské školy (www.msjiraskova.cvikov.cz)

a to dne 24. 5. 2021.

V případě nejasností pište na email: bobelakova.ms@volny.cz

S přáním pevného zdraví.       

                                                                                                                                                                                               Bc.  Bobeláková Eva - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 11. 03. 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte, včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte (je na druhé straně žádosti), prosíme odevzdat nejpozději 14. 05. 2021.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na vstupních dveřích jednotlivých mateřských škol a na internetových stránkách mateřské školy (www.msjiraskova.cvikov.cz) a to dne 24. 05. 2021.

 Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče vyzvednou ve dnech 27. 05. 2021 - 28. 05. 2021.

 Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte, dostanete další dokumenty k vyplnění a ty prosíme odevzdat

 do 11. 06. 2021!!!

 Děkuji.                                                                                                          Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 11. 03. 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

 

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Cvikov (včetně obcí Mařenice, Mařeničky, Krompach v Čechách, Naděje, Dolní Světlá, Horní Světlá).

 

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (které mají rok před nástupem do ZŠ či odklad školní docházky).

 

Děti, jejichž sourozenec již dochází do mateřské školy.

 

Věk dítěte - pořadí bude určeno od nejstarších po nejmladší.


Vyvěšeno: 11. 03. 2021
Comments