Dokumenty k zápisu do MŠ


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

 

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Cvikov (včetně obcí Mařenice, Mařeničky, Krompach v Čechách, Naděje, Dolní Světlá, Horní Světlá).

 

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (které mají rok před nástupem do ZŠ či odklad školní docházky).

 

Děti, jejichž sourozenec již dochází do mateřské školy.

 

Věk dítěte - pořadí bude určeno od nejstarších po nejmladší.


Vyvěšeno: 11. 03. 2021
Comments