MŠ Jiráskova‎ > ‎

Prezentace školy Jiráskova

 
Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, byla založena jako jednotřídní a to 
v roce 1945. V té době ji navštěvovalo 30 dětí.

V roce 1951 byla otevřena další třída a počet se zvýšil na 60 dětí.

Vzhledem k tomu, že MŠ tvořila jedna budova, která byla zcela naplněna
a kapacita byla nevyhovující, došlo v letech 1958 a 1959 k otevření dalších dvou tříd v bývalém Domě osvěty (nyní MěKK). V té době navštěvovalo MŠ asi 98 dětí, byla čtyřtřídní a nacházela se ve dvou budovách ve městě.

Z tohoto důvodu dochází k přístavbě MŠ k původní budově. Stavba je dokončena v roce 1964.

 
Roku 1967 je dokončena i adaptace původní budovy a všechny čtyři třídy jsou přestěhovány zpět do původní a přistavěné budovy.
V  letech 1967-1982 docházelo do MŠ  100 až 110 dětí.

 

 

 
 
 
 
 
V roce 1996 byla z otevřené terasy vybudována tělocvična a budova dostala i novou venkovní  fasádu.

 
 
 
Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola zřízena jako samostatný právní subjekt a rozhodnutím KÚ Libereckého kraje, odborem  školství a mládeže, zařazena do sítě škol.

 
Ve školním roce 2010/2011 prošla MŠ celkovou rekonstrukcí. Celá budova byla zateplena a byla vyměněna všechna okna.

V současné době MŠ tvoří dvě dvouposchoďové  zděné budovy, je čtyřtřídní a navštěvuje ji okolo 95 dětí, které jsou rozděleny do tříd podle věku (heterogenní skupiny).


Comments