MŠ Jiráskova‎ > ‎

Informace pro rodiče Jiráskova

Dětem krásné prázdniny,

rodičům hezkou a pohodovou dovolenoupřeje kolektiv MŠ.

--------------------------------------------------------------


Informace rodičům.


Prosíme rodiče, kteří hradí měsíční poplatky za stravování a úplatu za předškolní

 vzdělávání přes účet, aby poslední úhradu provedli 

v měsíci červnu 2019.


V měsíci červenci a srpnu budou děti docházející do MŠ o prázdninách, hradit poplatky za stravování z přeplatku, který jim vznikl za období únor až červen, zbytek doplatí v hotovosti. 


Úplata za předškolní vzdělávání se bude vybírat v hotovosti (za měsíc červenec je její výše 200,- Kč, za měsíc srpen je její výše 250,- Kč).


Vybírat v hotovosti se bude za měsíce červenec a srpen, až v měsíci srpnu (termín včas vyvěsíme).


Děkuji.                                                                   Bobeláková Eva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vybírání v MŠ.

Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání 


se za měsíc červenec a srpen bude vybírat v hotovosti dne


26. 08. 2019 (pondělí).


Prosíme o dodržení termínu.


                                                                                                                                                                       Informace o placení v MŠ.


Prosíme rodiče, kteří budou platit na účet, aby své peníze zasílali tak, aby nejpozději do 15 dne v měsíci byly na účtu MŠ.


Částka, která se posílá na účet činí - děti do 5 let: 850,- Kč (600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání).


Děti, které mají nastoupit 1. 9. 2020 do ZŠ a děti s odkladem školní docházky posílají na účet částku: 600,- Kč (stravování), úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.


Prosíme rodiče, aby částku, která je stanovená neměnili, pokud k tomu mají důvod je třeba se předem dohodnout s vedoucí učitelkou či vedoucí stravování.


Peníze je možné zasílat od 1. 9. 2019.


Číslo účtu MŠ: 903 973 399/0800


Děkuji.                                                                        Bobeláková Eva - ředitelka MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------