MŠ Jiráskova‎ > ‎

Informace pro rodiče Jiráskova

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021.


Veškeré informace k zápisu najdete ve složce - Dokumenty k zápisu do MŠ.


                                                                             Bobeláková Eva - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 08. 04. 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

   Informace k vybírání v MŠ - měsíc duben.


Platby na účet: 

- prosíme rodiče, kteří mohou, aby poplatky na měsíc duben 2020 zasílali ve stanovené výši.

Platby v hotovosti:

- prosíme rodiče, kteří platí v hotovosti, aby na účet MŠ (903 973 399/0800) zaslali pouze částku za úplatu za MŠ a to ve výši 250,- Kč.


Výše úplaty za měsíce, kdy byl provoz omezen, bude s rodiči řešena v měsíci červnu 2020 - každý obdrží osobně písemnou informaci.


Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.                           Bobeláková Eva - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 01. 04. 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče.

V době uzavření našich mateřských škol nezahálíme - dezinfikujeme všechny hračky a prostory, uklízíme, připravujeme dětem úkoly na každý týden,... .

Šijeme i roušky pro kolegyně, sousedy, známé,..., několik jsme jich poslali i Nemocnici v České Lípě.

Přeji v této nelehké době všem pevné zdraví a věřím, že se brzy setkáme.

Vyvěšeno: 27. 03. 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dobrý den vážení rodiče, ahoj děti.

Vzhledem k tomu, že se spolu nevidíme  a nemůžeme si spolu povídat, hrát a pracovat, vám budeme zasílat básničky, písničky, pohádky, pracovní listy, nápady na výrobky….  .

K zasílání materiálů využijeme emailové adresy, které jste uvedli při zápisu do mateřské školy.

Jestliže někomu materiály do pátku nedorazí a měl by o ně zájem, kontaktujte, prosím, své třídní učitelky.

Vyvěšeno: 24. 03. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje.

Zajištění péče o děti od 3 do 10 let za nouzového stavu se poskytuje v Novém Boru - ZŠ

U Lesa, B. Němcové 539.

Péče o děti je zajištěna rodičům, kteří nemohou zabezpečit péči o své děti z důvodu

naléhavého obecného zájmu, protože oba jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů,

obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a

příslušníci ozbrojených sil, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky

určené školy.


Vyvěšeno: 20. 03. 2020 (7. 45 hodin)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ  O  UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z DŮVODU VÝSKYTU KORONAVIRU V ČESKÉ REPUBLICE.

 

VÁŽENÍ RODIČE,

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR O OMEZENÉM POHYBU OSOB A DOPORUČENÍ MŠMT ZVÁŽIT PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL, ROZHODLA ŘEDITELKA MŠ CVIKOV - JIRÁSKOVA VE SPOLUPRÁCI SE ZŘIZOVATELEM UZAVŘÍT PROVOZ NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY.


MATEŘSKÁ ŠKOLA CVIKOV, JIRÁSKOVA 88/I, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OZNAMUJE, ŽE BUDE OD STŘEDY 18. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENA.

 

POKUD BUDOU RODIČE POTŘEBOVAT POTVRDIT „ŽÁDOST O OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY“, ABY MOHLI ČERPAT OŠETŘOVNÉ NA SVÉ DÍTĚ, MOHOU SE DOSTAVIT DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY  - CVIKOV, JIRÁSKOVA A TO VE STŘEDU 18. 3. 2020 OD 7. 00 DO 10. 00 HODIN NEBO SE DOMLUVIT NA JINÉM TERMÍNU POMOCÍ E-MAILOVÉ ADRESY MATEŘSKÉ ŠKOLY bobelakova.ms@volny.cz NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 487 751 483

 

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ POTÍŽE.

 

APELUJEME NA VŠECHNY RODIČE, ABY STÁLE SLEDOVALI TYTO STRÁNKY ŠKOLY, KDE SE DOZVĚDÍ I DATUM UKONČENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, AŽ TENTO DATUM BUDEME ZNÁT.

 

DĚKUJI.                                                                                 

Bobeláková Eva - ředitelka MŠ  

Vyvěšeno: 17. 03. 2020 (9. 30 hodin) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče.

Vážení rodiče, 

v souvislosti se šířícím se koronavirem Vás žádáme o součinnost.

Po konzultaci s KHS Liberec nedoporučujeme cestovat do zahraničí (především do Itálie). 

Pokud i přes doporučení Bezpečnostní rady státu vycestujete do rizikových oblastí s výskytem koronaviru, postupujte prosím takto:

 
1. ponechte své dítě po návratu z preventivních důvodů v domácí karanténě
2. v případě příznaků onemocnění kontaktujete svého dětského lékaře
3. s dětským lékařem domluvte, jak postupovat dále. 

Pro zodpovězení možných dotazů uvádíme tyto telefonní linky:


- infolinka Krajské hygienické stanice LK - 485 253 111

- infolinka Státního zemědělského zdravotního ústavu - 728 810 106

 

Děkujeme za spolupráci a věříme, že tato preventivní opatření budou dostačující a nákaze koronavirem se vyhneme. 

 


Ve Cvikově 6. 3. 2020                                             Bc. Eva Bobeláková

================================================


Vybírání v MŠ.


Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání 


se za měsíc březen bude vybírat v hotovosti dne


16. 03. 2020 (pondělí).


Prosíme o dodržení termínu.


                                                                                                                                                                       Informace o placení v MŠ.


Prosíme rodiče, kteří budou platit na účet, aby své peníze zasílali tak, aby nejpozději do 14 dne v měsíci byly na účtu MŠ.


Částka, která se posílá na účet činí - děti do 5 let: 850,- Kč (600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání).


Děti, které mají nastoupit 1. 9. 2020 do ZŠ a děti s odkladem školní docházky posílají na účet částku: 600,- Kč (stravování), úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.


Prosíme rodiče, aby částku, která je stanovená neměnili, pokud k tomu mají důvod je třeba se předem dohodnout s vedoucí učitelkou či vedoucí stravování.


Peníze je možné zasílat od 1. 9. 2019.


Číslo účtu MŠ: 903 973 399/0800


Děkuji.                                                                        Bobeláková Eva - ředitelka MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------