MŠ Jiráskova‎ > ‎

Informace pro rodiče Jiráskova


Přejeme všem dětem krásné letní prázdniny


a rodičům příjemnou a klidnou dovolenou.

                             

                                                  Kolektiv MŠ

--------------------------------------------------

  

 Informace pro rodiče, kteří zasílají platbu za dítě prostřednictvím účtu.

 

Rodiče, kteří přihlásili své dítě na docházku do MŠ o letních prázdninách zasílají částku: 850,- Kč (respektive 600,- Kč - poplatek za stravování pro děti, které k 01. 09. 2021 odchází do ZŠ).


Rodiče dětí, které nebudou chodit o letních prázdninách, stanovené poplatky nezasílají.

 

Děkuji.                                                                                                            Bobeláková Eva

Vyvěšeno: 18. 06. 2021                                                                                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------------

    Nošení respirátorů:

Od měsíce března, je uvnitř všech budov v celé ČR povinné nošení respirátorů a to kvůli zhoršující se epidemiologické situaci.

Děkujeme za pochopení a dodržení těchto pravidel v MŠ.

Vyvěšeno: 01. 03. 2021

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o provozu a uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.

MŠ Jiráskova:

Provoz:

Uzavření:

01. 07. 2021 - 23. 07. 2021

 

26. 07. 2021 - 20. 08. 2021

V době od 9. srpna do 20. srpna 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Sídliště.

23. 08. 2021 - 31. 08. 2021

 

 

MŠ Lindava:

Provoz:

Uzavření:

V době od 1. července do 23. července 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Jiráskova.

 

V době od 9. srpna do 31. srpna 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Sídliště.

 

V době letních prázdnin MŠ uzavřena.

01. 07. 2021 - 31. 08. 2021

 

 

MŠ Sídliště:

Provoz:

Uzavření:

01. 07. 2021 - 09. 07. 2021

 

12. 07. 2021 - 06. 08. 2021

V době od 12. července do 23. července 2021 mohou přihlášené děti docházet do MŠ Jiráskova.

09. 08. 2021 - 31. 08. 2021

 

Všechny naše MŠ (Jiráskova, Lindava, Sídliště) budou uzavřeny od 26. července do 6. srpna.

Vyvěšeno: 28. 01. 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace a pravidla nástupu do MŠ k 1. 9. 2020.

 1. Organizace scházení dětí a vstup do prostor MŠ a tříd:

děti z 1. a 2. třídy se ráno scházejí v 1. třídě, po příchodu další paní učitelky děti ze 2. třídy odchází do své třídy

děti ze 3. a 4. třídy se ráno scházejí ve 3. třídě, po příchodu další paní učitelky děti ze 4. třídy odchází do své třídy

do mateřské školy doprovází  dítě  POUZE JEDNA DOSPĚLÁ OSOBA. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ.

doprovázející osoba se uvnitř budovy MŠ zdržuje pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení, předání dítěte učitelce). Snaží se neshlukovat s ostatními rodiči.

 Rodiče předávají děti učitelce u dveří třídy, do prostoru třídy NEVSTUPUJÍ.

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.

2. Zdravotní stav dítěte:

Do MŠ bude přijato pouze dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota. Totéž se týká i dalších infekcí - průjem, zánět spojivek, vši,..., .

Ranní filtr provádí učitelka pohovorem se zákonným zástupcem, který má povinnost informovat ji o zdravotním stavu dítěte.

Pokud učitelka zjistí u dítěte příznaky onemocnění, má kompetence dítě nepřijmout, případně požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo že se jedná o projevy alergie,… .

Pokud se u dítěte v průběhu dne objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění, jsou zákonní zástupci neprodleně informováni, aby si své dítě bezodkladně vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Po dobu než si ho zákonní zástupci vyzvednou, bude dítě umístěno do samostatné místnosti.

3. Nošení roušek:

Děti, jejich zákonní zástupci, ani zaměstnanci školy v současné době nemají povinnost v mateřské škole nosit roušky. Přesto prosíme, aby každé dítě mělo v igelitovém sáčku na svém místě v šatně jednu roušku.
Pokud dojde ke změně, budou všichni včas informováni.

4. Nošení hraček do MŠ:

Je zakázáno nosit z domova do školky hračky.
Na začátku školního roku si malé děti (1. a 2. třída) mohou přinést pouze jednoho plyšáka na spaní, kterého si v MŠ ponechají.

5. Pobyt ve třídě:

• v celé MŠ bude zvýšen dohled na osobní hygienu dětí a personálu

po vstupu do třídy si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem

třídy budou často větrány, ventilačky u některých oken budou stále otevřeny

• za příznivého počasí bude vzdělávání organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku (na zahradě, v přírodě,..)

stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti si nebudou samy připravovat nádobí (talíře, hrníčky, příbory,…), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím. Veškeré nádobí a jídlo jim bude připraveno personálem školy, který bude dodržovat hygienická opatření.

6. Závěr:

Konkrétní pravidla budou zapracovány do školního řádu MŠ. Zákonní zástupci budou se školním řádem seznámeni v měsíci září na třídních schůzkách.

 

Ředitelka si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

                                                                                                                          Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 31. 08. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybírání v MŠ - červenec 2021 

- tato informace se týká pouze rodičů, jejichž děti dochází do MŠ v měsíci červenci.

Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání se vybírá

 dne 19. 07. 2021 (pondělí).

Výše uvedené poplatky se vybírají v hotovosti 

a to na měsíc červenec,  

od 14. 20 hodin do 15. 45 hodin, možno zaplatit 

i v poledne od 12. 00 hodin do 12. 30 hodin.


Prosíme o dodržení termínu plateb.

      

    Vyvěšeno: 09. 07. 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k platbám na účet:


Kdo platí platby na účet MŠ může peníze  zasílat od 1. září 2020:

- zasílaná částka činí: 850,- Kč (600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání)

- děti, které půjdou za rok do ZŠ budou platit pouze stravování: 600,- Kč.


Děkuji.                                                                                            Bobeláková Eva

Vyvěšeno: 31. 08. 2020


Informace pro rodiče.

Prosíme rodiče, kteří budou platit na účet, aby své peníze zasílali tak, aby nejpozději do 14 dne v měsíci byly na účtu MŠ.


Částka, která se posílá na účet činí - děti do 5 let: 850,- Kč 

(600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání).


Děti, které mají nastoupit 1. 9. 2021 do ZŠ a děti s odkladem školní docházky posílají na účet částku: 600,- Kč - stravování 

Úplatu za předškolní vzdělávání tyto děti neplatí.


Peníze se platí na měsíc, který je (př. v září se platí na měsíc září).


Prosíme rodiče, aby si dali trvalý příkaz a nastavili si ho od září 2020 do června 2021.

Pokud potřebují změnit určenou částku, je třeba se předem dohodnout s vedoucí učitelkou či vedoucí stravování.


Peníze je možné zasílat od 1. 9. 2020.


Číslo účtu MŠ: 903 973 399/0800


Děkuji.                                                                        Bobeláková Eva - ředitelka MŠ


Vyvěšeno: 23. 06. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------