MŠ Jiráskova‎ > ‎

Informace pro rodiče Jiráskova

 

Vybírání v MŠ.

Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání 


se za měsíc duben bude vybírat


11. dubna (středa).


Prosíme o dodržení termínu.


Prosíme rodiče, kteří platí na účet, aby své peníze poslali vždy nejpozději do 15 dne daného měsíce.


Zápis dětí do MŠ.


Zápis dětí do mateřských škol: 

MŠ Cvikov - Jiráskova, MŠ Lindava, MŠ Cvikov - Sídliště 

se koná v budově MŠ Cvikov - Jiráskova 

dne 2. května 2018 (středa), 

kdy budou rodičům vydávány žádosti o přijetí 

a to dopoledne od 10. 00 do 11. 30 hodin a odpoledne od 13. 00 do 16. 00 hodin v budově mateřské školy.

K zápisu by měly přijít děti, které zahájí docházku do MŠ 1. 9. 2018.


Budovy mateřských škol si můžete kdykoliv prohlédnout a po dohodě s paní učitelkami se podívat i na práci s dětmi v jednotlivých třídách.

        Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

       - děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, (které mají rok před nástupem do ZŠ či            odklad školní docházky),

         - děti, jejichž sourozenci již dochází do mateřské školy,
         
         - věk dítěte.      

 

Těší se na Vás zaměstnanci i děti MŠ.               Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ