MŠ Jiráskova‎ > ‎

Informace pro rodiče Jiráskova

 

Vybírání v MŠ.

Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání 


se za měsíc červenec a srpen bude vybírat v hotovosti dne


20. 08. 2018 (pondělí).


Prosíme o dodržení termínu.


Toto vybírání se týká pouze rodičů, jejichž děti docházely do mateřské školy v měsíci červenci či srpnu.