O nás - základní informace


Název zařízení: 

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace

IČO: 70695342

Zřizovatel: Město Cvikov

Adresa: Jiráskova 88, 471 54 Cvikov

Počet zaměstnanců: 28
                                     
                                    - z toho pedagogů: 16 
                                    - z toho nepedagogů: 12

Počet dětí: 158

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková

Telefon: 487 751 483


Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800