O nás - základní informace

Název: 
Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
IČ: 70695342
Zřizovatel: Město Cvikov
Adresa: Jiráskova 88, 471 54 Cvikov

Počet zaměstnanců:
           z toho pedagogů:
           z toho nepedagogů:
Počet dětí:

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková

Telefon: 487 751 483